Der Dienst verwendet Cookies . Mit der Website setzt die Vereinbarung, dass sie in Ihrem Gerät platziert wird. Sie können die Einstellungen für Cookies in Ihrem Browser ändern.

MENU

EU-Mittel

Fundusze Europejskie

 

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka

dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

 

Tytuł Projektu: Badania nad stworzeniem systemu szkoleniowego rzeczywistości połączonej (Mixed Reality) dedykowanego dla zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych.

Opis Projektu: Celem projektu jest opracowanie unikalnej w skali świata technologii szkoleń dla przemysłu. Z założenia nowa technologia będzie łączyć trzy kluczowe obszary:
- rzeczywistość wirtualną (augmented reality oraz virtual reality) symulującą środowisko pracy z robotami przemysłowymi
- fizyczne symulatory kontrolerów i manipulatorów
- autorskie programy szkoleń z zakresu obsługi robotów przemysłowych.
Działania projektowe realizowane przez własny zespół badawczy koncentrują się na stworzeniu modeli matematycznych i graficznych robotów przemysłowych i zamodelowaniu ich pracy w środowisku zwirtualizowanym, opracowaniu autorskich fizycznych symulatorów kontrolerów, które będą współpracowały ze środowiskiem wirtualnym oraz opracowaniu metodyki szkoleń wykorzystujących stworzone rozwiązanie. Zastosowanie symulacji w szkoleniach dla przemysłu przyśpieszy proces wdrożenia oraz podnoszenia kompetencji pracowników na stanowiskach związanych z obsługą robotów przemysłowych oraz zespołów serwisowych.  

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 2019-03-01 – 2021-04-30
WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]    2 330 776,82
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]      1 664 532,52

 

Informujemy że w dniu 04.04.2019 została podpisana umowa Nr WND-RPSL.01.02.00-24-031C/18-06 o dofinansowaniu projektu.

 

Aktualizacja strony 10.04.2019

Abkürzungen

Automobilindustrie

Inbetriebnahme der Prozessabschnitte in Lack- und Schweißanlagen für Kraftfahrzeuge

Fördersystem

Programmierung und Inbetriebnahme der Logistiksysteme

Maschinenindustrie

Planung der Steuerungssysteme, Programmierung und Inbetriebnahme der Produktionslinien

Energiewirtschaft

Programmierung und Inbetriebnahme der DCS-Systeme in Heizkraftwerken

Innovationen

System zur Visualisierung, Steuerung und Archivierung SimANDON. Qualitätsprüfsystem SimQuality

Kontakt

ul. Grażyny 5, 44-100 Gliwice
E-mail: simtech@simtech.gliwice.pl

Kontakt telefon

+48 32 428 29 00
+48 32 428 29 01

 große Karte